top of page

 הסדנאות בהנחיית אומניות הגלריה, מתקיימות בקבוצה קטנה (עד 10 משתתפים) בסדנה ובאוירה המיוחדת של הגלריה, נדרשת הרשמה מראש

הנכם מוזמנים לבחור את הסדנה אשר מעניינת אתכם וליצור קשר עם האומנית הרלוונטית

Imagination in a Frame
מחרוזת מנייר ממוחזר
קערת חימר מפוסלת
bottom of page